Đông Phong Đại Chiến

Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Bang Viên Ưu Tú

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động này, mỗi ngày chư vị đáp ứng cả 2 điều kiện dưới đây sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đó:

  1. Đạt đủ 140 điểm năng động
  2. Bào thương đủ 2 lần mỗi ngày.

Sau thời điểm kết thúc sự kiện, Bổn trang sẽ tiến hành tổng kết số lần hoàn thành nhiệm vụ và trao thưởng Nguyên bảo khóa cho chư vị.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 07/12 đến 23:59 ngày 09/12.

Phần thưởng

Với mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Vật phẩm
Số lượng

Nguyên bảo khóa

600

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc sự kiện.
  • Giá trị phần thưởng tùy vào số lần hoàn thành nhiệm vụ của chư vị. Ví dụ chư vị hoàn thành nhiệm vụ đủ cả 3 ngày thì sẽ nhận tổng cộng 600 x 3 = 1800 nguyên bảo khóa.
  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày 09/12 để được tính đủ.
  • Chư vị cần hoàn tất bào thương mới được tính.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.