Chuỗi event Vùng Đất Mới

Tiêu phí nhận thưởng

Sự kiện | 


Tiêu phí nhận thưởng

TIÊU PHÍ NHẬN THƯỞNG

MụcNội dung
Diễn ra0:00 ngày 05/04 đến 23:59 ngày 10/04/2019
Phạm viServer 1 - 126
Phần thưởng-Tiêu phí đạt từng mốc sẽ được nhận thưởng.
-Tính cả KNB khóa và không khóa.
Mốc tiêuvật phẩm mớiSố Lượng
5.000Đá Bạo Thương Lv53
Đá Sáng Hồn22
Mảnh Trúc Kiếm10
10.000Đá Bạo Thương Lv54
Ngọc Hư Hỏng38
Mảnh Kiều Phong (Đỏ)15
35.000Đá Bạo Thương Lv55
Đá Sáng Hồn32
Mảnh A Tử Gian Xảo15
65.000Đá Bạo Thương Lv62
Đá Sáng Hồn42
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)1
100.000Đá Phòng Hỏa Lv57
Đá Sáng Hồn52
Mảnh A Tử Gian Xảo10
150.000Đá Phòng Hỏa Lv71
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai50
Sách Nộ Hống5
200.000Đá Phòng Hỏa Lv64
Đá Sáng Hồn82
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành10
350.000Đá Phòng Hỏa Lv65
Đá Sáng Hồn102
Bùa Rã Đá1
450.000Đá Phòng Hỏa Lv72
Đá Sáng Hồn162
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai150

 

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.