Chuỗi Event - Cách Biệt Trùng Phùng

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S117.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 09/11/2018 đến 23:59 ngày 14/11/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Băng Hồn
15
1000000 Đồng
4
Đá Phòng Thổ Lv4
5
10888
Đá Băng Hồn
20
Đá Thủy Nguyên
48
Đá Phòng Thổ Lv5
1
38888
Đá Băng Hồn
25
Mảnh A Châu Dịu Dàng
10
Đá Phòng Thổ Lv4
5
68888
Đá Băng Hồn
36
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Đá Phòng Thổ Lv5
2
108888
Bồ Đề 100 Năm
6
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
5
Đá Phòng Thổ Lv5
4
188888
Đá Băng Hồn
76
Tử Điện (7 ngày)
1
Đá Phòng Thổ Lv5
5
208888
Đá Băng Hồn
128
Hư Trúc (Cam)
1
Đá Phòng Thổ Lv6
2
388888
Đá Băng Hồn
128
Đá Thủy Nguyên
336
Đá Phòng Thổ Lv7
1
488888
Bùa Rã Đá
1
Tình Nồng (Nhẫn Cam Hiếm 90)
1
Đá Phòng Thổ Lv7
2

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S117.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.