• Sự kiện  | 

  Chuỗi event Bát Trận Đồ (16 - 22/8/2019)

 • Sự kiện  | 

  Anh Hùng Hội Tụ (9 - 15/8/2019)

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Thanh Danh Thức Khởi (2 - 8/8)

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Đại Chiến Võ Lâm (26/7 - 1/8/2019)

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Vạn Cổ Chí Tôn (19 - 25/7/2019)

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Giai Nhân Tuyệt Sắc [12 - 18/7]

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Thanh Danh Thức Khởi [5 - 11/7]

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Trường Kiếm Giang Hồ [28/6 - 4/7]

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Bang Hội Xưng Vương [21 - 27/6]

 • Sự kiện  | 

  Chuỗi event Long Sinh Cửu Phẩm [14 - 20/6]