Quyết Chiến Tứ Linh

Quyết Chiến Tứ Linh

Sự kiện | 


Quyết Chiến Tứ Linh

 Nội Dung

- Chốn Thiên Long rộng lớn Chư vị phải bôn ba hành tẩu, kết giao bằng hữu Tứ Hải giai huynh đệ, mỗi ngày chư vị hoàn thành nhiệm vụ ngày đạt đủ 140 điểm năng động nhận 20 NB thưởng đạt điểm sẽ đủ điều kiện nhận quà lưu niệm:

  • Đạt đủ 140 điểm năng động

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 8/09 đến 23:59 ngày 10/09.

 Phần Thưởng

Ngoài những quà thưởng các Hoạt động khác kèm với mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ đạt đủ 140 Năng động, mỗi ngày chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Nội Đơn tăng Công Thủy - Hiệu lực 30 Phút không cộng dồn - Hiệu quả khi PK trong các hoạt động.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.
  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày diễn ra hoạt động.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.