Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Báo Danh Ngày Tết

Sự kiện | 


Báo Danh Ngày Tết

Chúc Mừng Năm Mới.

 Nội Dung

Nhân sĩ "Đăng nhập" trò chơi - và thực hiện "Rung cây Tiền" sẽ được ghi nhận. 

Quà thưởng sẽ được gửi qua Thư vào ngày hôm sau.

Đăng nhập 7 ngày liên tiếp sẽ nhận quà Chung cuộc

 Thời Gian

Chuỗi 1:  Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2.

Quà Chung cuộc: Đá Ngoại Công Lv7

Chuỗi 2: Từ ngày 17/2 đến ngày 23/2.

Quà Chung cuộc: Đá Nội Công Lv7

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Quà Thưởng gửi qua Thư 1 ngày sau khi ghi nhận.
  • Dự kiến Trao quà Chung cuộc Chuỗi 1: 17/2.
  • Dự kiến Trao quà Chung cuộc Chuỗi 1: 24/2.
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở trạng thái Khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.