Mừng Đại Lễ: Máy Chủ Mới S90 Tài Long

Đua TOP Thành Tựu

Sự kiện | 


Đua TOP Thành Tựu

 Nội Dung

Đúng 14h00 ngày 7/09/2017, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng thành tựu. Bảng xếp hạng sẽ được chụp lại đúng thời gian và công bố trên trang cộng đồng của Thiên Long Bát Bộ 3D. Top 10 vị anh hùng nạp thẻ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Đá Công Thủy cực kỳ giá trị.
  • Mảnh Thần Tiết nhiều vô số.
  • Đá Thủy Nguyên - Nguyên liệu mới.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 1/09/2017

  • Kết thúc: 14:00 ngày 7/09/2017

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Tài Long.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.