Mừng Đại Lễ: Máy Chủ Mới S90 Tài Long

Anh Hùng Năng Động

Sự kiện | 


Anh Hùng Năng Động

 Nội Dung

Trong 5 ngày đầu kể từ khi khai mở máy chủ mới, chư vị anh hùng tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đạt cấp độ nhất định đều sẽ được Bổn trang trọng thưởng khích lệ.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 1/09/2017

  • Kết thúc: 23:59 ngày 5/09/2017

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Tài Long.
  • Ngày 1 chư vị không đủ điều kiện không nhận được quà, đến ngày 2 nếu đủ điều kiện vẫn nhận quà ngày 2, nhưng không nhận lại được quà ngày 1.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.