Máy Chủ Mới S91 Huyết Long

Đăng Nhập Tích Lũy

Sự kiện | 


Đăng Nhập Tích Lũy

 Nội Dung

Trong 7 ngày đầu kể từ khi khai mở máy chủ mới, chư vị anh hùng tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn trang trọng thưởng khích lệ.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 15/09/2017

  • Kết thúc: 23:59 ngày 21/09/2017

 Phần Thưởng

 Lưu Ý

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ Huyết Long.
  • Riêng đối với ngày thứ 7 chỉ nhận được khi chư vị anh hùng đã nhận phần thưởng hơn 4 ngày trước đó.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.