Máy Chủ 101: Thịnh Long - Ngập Tràn Quà Tặng

Ưu Đãi Mở Máy Chủ Mới - Ngày 1 - HOT

Sự kiện | 


Ưu Đãi Mở Máy Chủ Mới - Ngày 1 - HOT

 Nội Dung

Ưu đãi Máy chủ mở Thứ Hai Cụm Quần Long Tụ - Dành cho toàn bộ nhân sĩ tham gia máy chủ mới Thịnh Long nhanh chóng bắt kịp các máy chủ khác đã mở trước.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 2/2/2018

  • Kết thúc: 23:59 ngày 2/2/2018

 Phần Thưởng

Chư vị tham gia các hoạt động sôi Nổi tại máy chủ mới khi thỏa điều kiện sẽ nhận các quà tặng Giá trị - Cách thức tham gia linh hoạt - Thật Hấp Dẫn.!

Quà thưởng theo chi tiết đính kèm:

 Lưu Ý

  • Phần thưởng sẽ được gửi qua Thư 1 ngay sau khi kết thúc hoạt động.
  • Mỗi mốc thỏa điều kiện Chư vị sẽ nhận quà 1 lân duy nhất mỗi ngày.
  • Tất cả phần thưởng ở trạng thái khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.