Khai mở S128 Bích Phụng

Thiếu Niên Anh Hùng

Sự kiện | 


Thiếu Niên Anh Hùng

Thiếu Niên Anh Hùng

Nội dungGhi chú
Diễn ra10:00 ngày 12/4/2019 -> 23:59 ngày 21/4/2019
Điều kiện
 • Trong thời gian sự kiện, những người chơi có nhân vật mới tạo ở server Nhân Phụng sẽ có thể nhận được phần thưởng nếu thỏa điều kiện.
 • Điều kiện nhận thưởng: Cấp độ nhân vật >=72 và VIP 1 trở lên sẽ nhận thưởng nhóm 1
  Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=4 và <6 sẽ nhận các phần thưởng nhóm 2.
  Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=6 và <8 sẽ nhận các phần thưởng nhóm 3.
  Cấp độ nhân vật >=72 và VIP >=8 sẽ nhận các phần thưởng nhóm 4.
 • Phần thưởng bên dưới.
 • Lưu ý: Ban điều hành sẽ tổng kết danh sách những nhân vật thỏa điều kiện vào 23h59 ngày 21/4/2019 và sẽ phát thưởng qua thư vào 22/4/2019.
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần duy nhất.


ĐạtQuà ThưởngSố Lượng
VIP 1 -3Đá Sinh Lực Lv510
Bùa Luyện Đá50
Băng Phách Đơn168
Kim Nguyên Bảo (Khóa)1.000
VIP 4-5Đá Sinh Lực Lv515
Bùa Luyện Đá100
Băng Phách Đơn268
Kim Nguyên Bảo (Khóa)10.000
VIP 6-7Đá Sinh Lực Lv610
Bùa Luyện Đá150
Băng Phách Đơn368
Kim Nguyên Bảo (Khóa)15.000
VIP >=8Đá Sinh Lực Lv615
Bùa Luyện Đá200
Băng Phách Đơn568
Kim Nguyên Bảo (Khóa)20.000

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.