Khai mở S127 Vân Phụng

Anh Hùng Năng Động - Quà Thưởng Mới

Sự kiện | 


Anh Hùng Năng Động - Quà Thưởng Mới

Anh Hùng Năng Động - Quà Thưởng Mới

Nội dungGhi chú
Diễn ra10:00 ngày 29/3/2019 -> 23:59 ngày 02/4/2019
Điều kiện
  • Bắt đầu thời điểm khai mở máy chủ, kết thúc mỗi ngày lúc 23:59 Bổn trang sẽ lấy thông tin tất cả nhân vật tại máy chủ S127 Vân Phụng, nhân sĩ đạt đủ cấp độ sẽ nhận quà thưởng - Quà thưởng sẽ gửi qua thư vào ngày hôm sau mỗi ngày.
  • Ngày 1 nếu không đủ điều kiện không nhận được quà, đến ngày 2 nếu lấy log đủ điều kiện vẫn nhận quà ngày 2, không nhận lại được quà ngày 1


NgàyCấp độ yêu cầuQuà ThưởngSố Lượng
145Tiền đồng4000000
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim88
Quà Đá Lv71
250Huyền Thiết300
Đá Ngũ Hành Lv1 - Mộc88
Quà Đá Lv71
355Mộc Niệm Châu50
Đá Ngũ Hành Lv1 - Thủy88
Quà Đá Lv71
460Đá Đả Tinh50
Đá Ngũ Hành Lv1 - Hỏa88
Quà Đá Lv71
565Ngọc Hư Hỏng555
Đá Ngũ Hành Lv1 - Thổ88
Quà Đá Lv71

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.