Khai Mở Máy Chủ Mới: S108 Thái Long

Quà Tặng Bất Ngờ

Sự kiện | 


Quà Tặng Bất Ngờ

Quà Tặng Bất Ngờ

 Phần Thưởng

Hoạt động mới trong chuỗi hoạt động ưu đãi máy chủ mới Thái Long Chư vị nhân sĩ có thể dễ dàng sở hữu ngay Đồng Hành Hiếm Hư Trúc Đỏ tiềm lực 109.

Kỹ Năng Bắc Minh Công- Trưởng môn Linh Tựu Cung.

Để sở hữu Chư vị chỉ cần quy đổi vào trò chơi đúng định mức gói 5000 Nguyên Bảo sau khi kết thúc hoạt động Đồng Hành sẽ được gửi Qua Thư đến chư vị.

Cách duy nhất để có thể chiêu mộ Hư Trúc theo phò tá - Hoạt động hoàn toàn mới.

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 25/05/2018
  • Kết thúc: 23:59 ngày 26/05/2018

 Lưu Ý

  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư vào ngày hôm sau - Dự kiến ngày 27/05.
  • Chỉ áp dụng cho máy chủ Thái Long.
  • Mỗi ngày đạt mốc chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang Kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.