Hoạt Động: Vững Chí Anh Hùng 2

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 9-10-11/4

Sự kiện | 


Nhiệm Vụ Tuần Hoàn 9-10-11/4

Chuỗi Nhiệm Vụ Tuần Hoàn

 Nội Dung

Chuỗi nhiệm vụ đặc biệt - Quà thưởng sẽ đặc biệt

  • Tăng Sao Đơn

  • Tô Tinh Hà Hiệp khách

  • Nguyên Bảo Khóa

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 9/4 đến 23:59 ngày 9/4.

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 10/4 đến 23:59 ngày 10/4.

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 11/4 đến 23:59 ngày 11/4.

 Phần Thưởng

- Những quà tặng mới lạ Độc Đáo - Quý hiếm - Chỉ riêng hoạt động trên mới có thể sở hữu.

Phần thưởng theo thông tin đính kèm: Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày đều sẽ nhận được Quà mỗi ngày.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Quà thưởng gửi qua Thư, 1 ngày sau ngày hoàn thành nhiệm vụ.
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.