Hoạt Động: Vững Chí Anh Hùng 2

Dời thời gian Gộp máy chủ Đợt 14

Sự kiện | 


Dời thời gian Gộp máy chủ Đợt 14

Dời Thời gian Gộp máy chủ Đợt 14

Thời gian dự kiến mới: Vào 9:00 ngày 11/04/2018.

Quá trình Gộp máy chủ kéo dài để điều chỉnh các cụm cho phù hợp. Mong Chư vị nhân sĩ rộng lòng lượng Thứ.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.