Hoạt Động: Vững Chí Anh Hùng 2

Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Bang Viên Ưu Tú

 Nội Dung

- Hoàn thành nhiệm vụ Bào Thương Bang hội kết hợp tích lũy 140 Năng Động nhận quà Thưởng:

  • Đạt đủ 140 điểm năng động
  • Hoàn thành 2 Lượt bào thương bang hội ngày diễn ra hoạt động
  • Diễn ra từ S1->s104

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 9/4 đến 23:59 ngày 11/4.

 Phần Thưởng

Với mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Nếu Chư vị thỏa điều kiện 3 ngày sẽ nhận quà thưởng x3 - Thật Hấp Dẫn.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.
  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày diễn ra hoạt động.
  • Quà thưởng gửi quà Thư dự kiến ngày 12/4

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.