Event Tuần: Vạn Cổ Chí Tôn

Đăng Nhập Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Đăng Nhập Nhận Thưởng

 Nội Dung

Trong thời gian diễn ra chuỗi hoạt động, chư vị anh hùng đăng nhập mỗi ngày vào trò chơi sẽ nhận được Đá Phòng Thủy Lv4 mỗi ngày. 

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 5/1 đến 23:59 ngày 10/1.

 Phần Thưởng

Nguyên liệu đơn giản dùng Khảm nạm lên trang bị.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho tất cả máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.