Event Tuần: Vạn Cổ Chí Tôn

Bách Thú Vương

Sự kiện | 


Bách Thú Vương

 Nội Dung

Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng lập tổ đội đánh Bách Thú Vương sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị như: Mảnh thú cưỡi, thời trang, đồng hành Cừu Con Cam hoặc thú cưỡi Bách Thú Vương vĩnh viễn.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 8/1 đến 23:59 ngày 11/1.

 Phần Thưởng

Nội dung phần thưởng chư vị vui lòng xem chi tiết trong trò chơi.

 Lưu Ý

Trừ thành chính và phó bản, Bách Thú Vương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bản đồ luyện cấp, khi xuất hiện sẽ có thông báo của hệ thống.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.