Event Tuần: Đoạt Long Phục Mệnh

Tri Ân VIP Tháng 2

Sự kiện | 


Tri Ân VIP Tháng 2

Tri Ân VIP tháng 2.2018

 Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 1/1/2018

  • Kết thúc: 23:59 ngày 5/2/2018

 Điều Kiện

  • Mốc VIP cao nhất của Tất cả Chư vị nhân sĩ tính đến thời điểm 23:59 ngày 5/2
  • Nhân sĩ phải có đăng nhập trong thời gian diễn ra hoạt động từ 1/1 đến 5/2
  • Có ít nhất 1 lần Quy đổi KNB vào trò chơi trong thời gian từ 1/1 đến 5/2

 Phần Thưởng

Quà thưởng gửi qua Thư vào ngày 8/2/2018

 Lưu Ý

  • Tất cả phần thưởng nhận được đều sẽ ở trạng thái khóa.
  • Quà thưởng sẽ gửi 1 lần duy nhất không cộng dồn.
  • Hệ thống sẽ căn cứ thời gian tổng vào 23:59 ngày 5/2 để xác định mốc VIP và tiến hành trao quà thưởng tương ứng.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.