Event Tuần: Đoạt Long Phục Mệnh

Phục Long 2.2018

Sự kiện | 


Phục Long 2.2018

 Chuỗi Nhiệm vụ kỳ bí chứa ẩn nhiều Quà tặng

Hoạt động được khôi phục với nhiều nhiệm vụ lý thú, cùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng bất ngờ

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 5/2 đến 23:59 ngày 5/2.

 Phần Thưởng

- Những quà tặng mới lạ Độc Đáo - Quý hiếm - Chỉ riêng hoạt động trên mới có thể sở hữu.

Phần thưởng theo thông tin đính kèm:

Những quà Thưởng mới trong Hoạt động lần này

 Lưu Ý

  • Thời gian hoàn thành nhiệm vụ Năng động trước 23:59 ngày diễn ra Hoạt động.
  • Chư vị quy đổi và nhận phần thưởng theo đúng định mức đạt được, không cộng dồn.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua Thư dự kiến từ 24 đến 36 giờ sau khi kết thúc hoạt động.
  • Tất cả phần thưởng sẽ ở Trạng thái Khóa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.