Event Tuần: Đoạt Long Phục Mệnh

Lâu Lan Quỷ Quật

Sự kiện | 


Lâu Lan Quỷ Quật

 Nội Dung

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động Nhân sĩ tiến hành tổ đội, đến NPC Lâu Lan Sứ Giả nhận Bảo Châu miễn phí (Gồm Bảo Châu Thủy - Hỏa - Thổ).

  • Chư vị may mắn sở hữu đủ 3 loại Bảo Châu tương ứng, vào Túi Càn Khôn sẽ ghép thành công 1 Bùa Càn Khôn.
  • Đội trưởng sở hữu Bùa Càn Khôn tiến hành Tổ đội cùng Cao thủ tiến hành càn quét Phó bản mới để nhận quà thưởng.
  • Boss thủ vệ phó bản lực chiến đáng gờm, Tổ đội phải hợp sức để tiêu diệt Quái và phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho cả Tổ đội.
  • Tích lũy càng nhiều bảo châu thì càng nhận được nhiều quà thưởng rơi từ Boss.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 4/2 đến 23:59 ngày 4/2.

 Phần Thưởng

Nhiều Nguyên Liệu quý Hiếm: Đá Hồn Ám Khí, Nguyên liệu cường hóa, Đá Thủy Nguyên, Đá Ngũ Hành hệ ngẫu nhiên rơi ra khi kích sát thành công Boss phó bản.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Chỉ tiêu hao bùa Càn Khôn của đội trưởng.
  • Tổ đội có ít nhất 2 thành viên mới có thể vào phó bản.
  • Mỗi Nhân sĩ có tổng cộng 5 Lượt tham gia phó bản, hết lượt sẽ không thể vào nữa.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.