Event Tuần: Đoạt Long Phục Mệnh

Event tuần: Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Event tuần: Bang Viên Ưu Tú

 Nội Dung

- Chốn Thiên Long rộng lớn Chư vị phải bôn ba hành tẩu, kết giao bằng hữu Tứ Hải giai huynh đệ, mỗi ngày chư vị hoàn thành nhiệm vụ nhận ưu đãi cùng bằng hữu tiến công phó bản và tiêu diệt Boss thế giới sẽ nhận thêm quà tặng từ Bổn trang:

  • Đạt đủ 140 điểm năng động
  • Hoàn thành 2 Lượt bào thương bang hội ngày diễn ra hoạt động
  • Diễn ra từ S1->s101

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 5/2 đến 23:59 ngày 7/2.

 Phần Thưởng

Với mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Nếu Chư vị thỏa điều kiện 3 ngày sẽ nhận quà thưởng x3 - Thật Hấp Dẫn.

 Lưu Ý

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.
  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày diễn ra hoạt động.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.