Event Tuần: Đoạt Long Phục Mệnh

Đại Chiến Bách Thú Vương

Sự kiện | 


Đại Chiến Bách Thú Vương

 Nội Dung

Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng lập tổ đội đánh Bách Thú Vương sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị như: Mảnh thú cưỡi, thời trang, đồng hành Cừu Con Cam hoặc thú cưỡi Bách Thú Vương vĩnh viễn.

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 3/2 đến 23:59 ngày 7/2.

 Phần Thưởng

Nội dung phần thưởng chư vị vui lòng xem chi tiết trong trò chơi.

 Lưu Ý

Trừ thành chính và phó bản, Bách Thú Vương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bản đồ luyện cấp, khi xuất hiện sẽ có thông báo của hệ thống.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.