Event Đặc Biệt Tháng: Đại Chiến Võ Lâm

Đại Chiến Võ Lâm

Sự kiện | 


Đại Chiến Võ Lâm

 Nội Dung

- Chốn Thiên Long rộng lớn Chư vị phải bôn ba hành tẩu, kết giao bằng hữu Tứ Hải giai huynh đệ, mỗi ngày chư vị hoàn thành nhiệm vụ đính kèm bên dưới sẽ nhận thêm quà tặng từ Bổn trang:

  • Đạt đủ 140 điểm năng động

 Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 12/1 đến 23:59 ngày 14/1.

 Phần Thưởng

Với mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

 Lưu Ý

  • Sự kiện diễn ra nhóm máy chủ từ S1 -> S100.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư sau 24 giờ khi kết thúc sự kiện.
  • Bằng hữu buộc phải nhận phần thưởng Kim nguyên bảo cuối cùng khi đã đạt 140/140 năng động trước 23:59 ngày diễn ra hoạt động.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.