Chuỗi Event - Thống Nhất Giang Sơn 2

Tiêu Phí Nhận Thưởng S1 - S104

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng S1 - S104

Tiêu Phí Nhận Thưởng S1 - S104

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Quý hiếm
 • Mảnh Mỹ Nữ
 • Đồng hành Đồng Lão Cam
 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S104.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 27/4/2018 đến 23:59 ngày 6/5/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
1888
Mảnh Thục Phi
10
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
56
Đá Thủy Nguyên
26
5888
Bùa Luyện Đá
25
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
128
1.000.000 Đồng
3
10888
Bồ Đề 100 Năm
6
Mảnh A Châu Dịu Dàng
15
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
128
20888
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
128
Bồ Đề 100 Năm
6
1.000.000 Đồng
10
38888
Bồ Đề 100 Năm
10
Đá Phòng Thủy Lv4
2
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
155
68888
Đá Phòng Thủy Lv4
2
Đá Thiêu Hồn
108
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
155
108888
Đá Phòng Thủy Lv5
1
Đá Thiêu Hồn
128
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
188
140000
Bùa Rã Đá
1
Đá Phòng Thủy Lv6
1
Đá Ngũ Hành Lv1- Thủy
333
280000
Đá Phòng Thủy Lv6
3
Kiều Phong Cam
1
Bùa Rã Đá
2

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ 1 - 104.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.