Chuỗi Event - Khai Thiên Lập Địa

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S118.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 30/11/2018 đến 23:59 ngày 05/12/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Công Thổ Lv4
5
Đàn Phật Châu
28
Mảnh Trúc Kiếm
10
10888
Đá Công Thổ Lv5
1
Đá Côn Hồn
16
1000000 Đồng
4
38888
Đá Công Thổ Lv4
5
Mảnh A Châu Dịu Dàng
10
Đá Côn Hồn
18
68888
Đá Công Thổ Lv5
2
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Mảnh Chung Linh Kiều Diễm
15
108888
Đá Công Thổ Lv6
1
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Đá Côn Hồn
32
188888
Đá Công Thổ Lv5
4
Sách Nộ Hống
5
Đá Côn Hồn
42
208888
Đá Công Thổ Lv5
4
Ngọc Hư Hỏng
88
Đá Côn Hồn
66
388888
Đá Công Thổ Lv7
1
Tăng Sao Đơn
288
Đá Côn Hồn
108
488888
Đá Công Thổ Lv8
1
Điệp Hộ Phù (Max Opp)
1
Đá Côn Hồn
108

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S118.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.