Chuỗi Event - Khai Thiên Lập Địa

Giờ Vàng Nhận Thưởng

Sự kiện | 


Giờ Vàng Nhận Thưởng

Giờ Vàng Nhận Thưởng

 Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

 Thời Gian

  • Sự kiện diễn ra vào lúc 00:00 ngày 30/11/2018 đến 23:59 ngày 05/12/2018

Phần Thưởng

Thời GianQuà ThưởngSố lượng
1 Phút
Bùa Chuyển Đá Hồn
6
10 Phút
Đá Đả Tinh
5
20 Phút
Thể Lực Đơn
2
30 Phút
Tăng Sao Đơn
18
40 Phút
Đá Phòng Hỏa Lv2
2
50 Phút
Hoa Tươi
2
60 Phút
Nguyên Bảo Khóa
66

 Lưu Ý

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.