Chuỗi Event - Hoàng Kim Hồng Lạc

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S121.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 28/12/2018 đến 23:59 ngày 02/01/2019.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Đá Công Thủy Lv4
4
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
46
Mảnh Thục Phi
10
10888
Đá Công Thủy Lv5
1
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
56
Kim Cang Sa
12
38888
Đá Công Thủy Lv4
5
Mảnh A Châu Dịu Dàng
10
Bồ Đề 100 Năm
8
68888
Đá Công Thủy Lv5
2
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
56
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
108888
Đá Công Thủy Lv6
1
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
68
Bồ Đề 100 Năm
6
188888
Đá Công Thủy Lv5
4
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Đá Thanh Kim
14
208888
Đá Công Thủy Lv6
1
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
128
Ngọc Hư Hỏng
228
388888
Đá Công Thủy Lv7
1
Đá Ngũ Hành Lv1 - Kim
228
Đá Thủy Nguyên
228
488888
Đá Công Thủy Lv8
1
Si Tâm (Hộ phù 105)
1
Bùa Rã Đá
2

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S121.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.