Chuỗi Event - Đại Chiến Thành Tô Châu

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S117.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 02/11/2018 đến 23:59 ngày 07/11/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Tăng Sao Đơn
66
1000000 Đồng
4
Đá Phòng Thổ Lv4
5
10888
Bùa Ảo Hóa
38
Quà Tiền Rủng Rỉnh
1
Đá Phòng Thổ Lv5
1
38888
Ngọc Hư Hỏng
186
Bồ Đề 100 Năm
8
Đá Phòng Thổ Lv5
2
68888
Bồ Đề 100 Năm
10
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Đá Phòng Thổ Lv6
1
108888
Bồ Đề 100 Năm
10
Mảnh Tiêu Phu Nhân
10
Đá Phòng Thổ Lv5
4
188888
Tăng Sao Đơn
88
Điệp Hộ Phù (Max Opp)
1
Đá Phòng Thổ Lv5
5
208888
Ngọc Hư Hỏng
188
Tăng Sao Đơn
118
Đá Phòng Thổ Lv6
2
388888
Đá Thủy Nguyên
228
Đá Nhuận Hồn
128
Đá Phòng Thổ Lv7
1
488888
Bùa Rã Đá
1
Hư Trúc (Cam)
1
Đá Phòng Thổ Lv7
2

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S117.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.