Chuỗi event Bát Trận Đồ

Tiêu phí nhận thưởng

Sự kiện | 


Tiêu phí nhận thưởng

TIÊU PHÍ NHẬN THƯỞNG

MụcNội dung
Diễn ra0:00 ngày 22/03 đến 23:59 ngày 27/03/2019
Phạm viServer 1 - 125
Phần thưởng-Tiêu phí đạt từng mốc sẽ được nhận thưởng.
-Tính cả KNB khóa và không khóa.
Mốc tiêuvật phẩm mớiSố Lượng
5.000Đá Công Hỏa Lv61
Ngọc Hư Hỏng38
Mảnh Trúc Kiếm10
10.000Đá Công Hỏa Lv54
Ngọc Hư Hỏng38
Mảnh Kiều Phong (Đỏ)15
35.000Đá Công Hỏa Lv55
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy48
Mảnh A Tử Gian Xảo15
65.000Đá Công Hỏa Lv62
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy58
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)1
100.000Đá Công Hỏa Lv57
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy88
Mảnh A Tử Gian Xảo10
150.000Đá Công Hỏa Lv71
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy88
Sách Nộ Hống5
200.000Đá Công Hỏa Lv64
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy168
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành10
350.000Đá Công Hỏa Lv65
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy228
Bùa Rã Đá1
450.000Đá Công Hỏa Lv72
Đá Ngũ Hành Lv1-Thủy228
Kiều Phong (Đỏ)1

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.