Chuỗi event Bát Trận Đồ

Nạp nhận thưởng

Sự kiện | 


Nạp nhận thưởng

NẠP NHẬN THƯỞNG

MụcNội dung
Diễn ra0:00 ngày 22/03 đến 23:59 ngày 27/03/2019
Phạm viTất cả các server
Phần thưởng

-Nạp tích lũy đến từng mốc sẽ được nhận thưởng.

- Làm mới mỗi ngày

Mốc nạpQuà ThưởngSố Lượng
250Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai10
Mảnh A Bích Hiền Thục5
Đá Công Hỏa Lv62
500Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành5
Mảnh A Bích Hiền Thục5
Đá Công Hỏa Lv62
1000Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai20
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm6
Đá Công Hỏa Lv64
2500Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)38
Quà Tiền Rủng Rỉnh10
Đá Công Hỏa Lv81
5000Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)48
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai30
Đá Công Hỏa Lv74
7500Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)58
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai35
Đá Sinh Lực Lv92
10000Nguyên Bảo Khóa30000
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai40
Đá Sinh Lực Lv84
20000Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)88
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai50
Đá Sinh Lực Lv101
40000Nguyên Bảo Khóa50000
Bùa Rã Đá1
Đá Sinh Lực Lv102
75000Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)128
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai80
Đá Sinh Lực Lv112

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.