Chuỗi event Bát Trận Đồ

Lộc Bất Tận Hưởng

Sự kiện | 


Lộc Bất Tận Hưởng

LỘC BẤT TẬN HƯỞNG

MụcNội dung
Diễn ra0:00 đến 23:59 ngày 28/03/2019
Phạm viTất cả Server
Tham gia

-Gamer nạp thẻ trong thời gian sự kiện có tổng NB đạt mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng
-Nạp mốc cao, sẽ nhận toàn bộ các mốc bên dưới
-Phần thưởng sẽ được gửi qua thư vào ngày hôm sau

Mốc nạpQuà ThưởngSố Lượng
250Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai10
1.000.000 Đồng3
Mảnh A Bích Hiền Thục5
Đá Công Hỏa Lv62
500Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành5
Túi Đá Càn Khôn2
Mảnh Tinh Trúc Điềm Đạm5
Đá Công Hỏa Lv62
1000Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai20
Thái Phượng(7 ngày)1
Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)38
Đá Công Hỏa Lv64
2500Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)38
Sách Linh Tê Kích3
Quà Tiền Rủng Rỉnh10
Đá Công Hỏa Lv81
5000Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)48
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai30
Thời Trang Nguyệt Viên (7 ngày)1
Đá Công Hỏa Lv74
7500Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)58
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai35
Đá Thiêu Hồn150
Đá Sinh Lực Lv92
10000Nguyên Bảo Khóa30000
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai40
Đá Băng Hồn150
Đá Sinh Lực Lv84
20000Tô Tinh Hà (Hiệp Khách)88
Mảnh Chân-Trùng Lâu Đai50
Đá Sinh Lực Lv101
40000Nguyên Bảo Khóa50000
Bùa Rã Đá1
Đá Sinh Lực Lv102

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.