Chuỗi event Bát Trận Đồ

Bang Viên Ưu Tú

Sự kiện | 


Bang Viên Ưu Tú

BANG VIÊN ƯU TÚ

MụcNội dung
Diễn ra0:00 ngày 25/03 đến 23:59 ngày 27/03/2019
Phạm viServer 1 - 125
Phần thưởng
  • Trong thời gian SK, mỗi ngày gamer thực hiện nhiệm vụ:
    - 20 NB khóa khi đạt đủ 140 điểm năng động
    - Hoàn thành 2 Lượt Bào Thương Bang hội sẽ nhận thêm quà thưởng
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư tối đa 48h sau khi kết thúc sự kiện
  • Phần thưởng: 2.000.000 Đồng*7 + 10 Mảnh A Châu Dịu Dàng

-- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.