Chuỗi Event - Bát Quái Chương

Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Sự kiện | 


Tiêu Phí Nhận Thưởng - Mốc Tiêu Phí Mới

Tiêu Phí Nhận Thưởng

 Nội Dung

Tiêu phí Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa đạt mốc cố định nhận quà Tri Ân:

 • Mốc Tiêu Phí mới, giá trị quà thưởng ưu đãi tăng lên

 • Quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu Đá Phòng Hỏa, mảnh mỹ nữ, Nguyên liệu hiếm

 • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S114.

Thời Gian

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 07/09/2018 đến 23:59 ngày 12/09/2018.

Phần Thưởng

Mốc TiêuVật Phẩm MớiSố lượng
5888
Tăng Sao Đơn
46
Đá Phòng Thổ Lv4
2
Mảnh Trúc Kiếm
10
10888
Quà Tiền Rủng Rỉnh
2
1000000 Đồng
4
Bùa Luyện Đá
46
38888
Mảnh Kiều Phong Đỏ
10
Bồ Đề 100 Năm
6
Đá Phòng Thổ Lv4
5
68888
Vũ Điệp (Hiệu 3 ngày)
1
Tăng Sao Đơn
88
Đá Phòng Thổ Lv5
2
108888
Tăng Sao Đơn
128
Mảnh Mộng Cô Khuynh Thành
10
Đá Phòng Thổ Lv6
1
188888
Đá Ngũ Hành Thủy - Lv1
168
Mảnh A Tử Gian Xảo
15
Đá Phòng Thổ Lv5
4
208888
Đá Ngũ Hành Thủy - Lv1
168
Tô Tinh Hà
30
Đá Phòng Thổ Lv5
4
388888
Kim Cang Sa
46
Đá Ngũ Hành Thủy - Lv1
168
Đá Phòng Thổ Lv7
1
488888
Đá Ngũ Hành Thủy - Lv1
168
Kim Cang Sa
46
Đá Phòng Thổ Lv7
2

Lưu Ý

  • Mỗi người có thể nhận nhiều phần thưởng ở nhiều mốc khác nhau, mỗi mốc chỉ nhận 01 lần.
  • Chư vị tiêu phí bằng Nguyên Bảo Khóa hoặc Nguyên Bảo Không Khóa đều sẽ được ghi nhận và nhận quà khi tiêu phí đạt mức.
  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S1 - S114.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.

  -- Trang chủ Tụ Hiền Trang kính bút --

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 839/QĐ-BTTTT cấp ngày 20/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.